Arıza Bildirimi
      
Arıza Takibi
      
Genel Katalog
      
Hizmetlerimiz
      
Projeler
      
Kariyer

SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE (SEÇ) POLİTİKAMIZ

Dikey Mühendislik Ltd. Şti . Otomatik Kapı ve Bariyer Sistemleri işlerinde Malzeme Temin + Üretim ve Montaj hizmetleri, Endüstriyel Genel Hizmetler ve Tesis Dolum Operasyon Destek Hizmetleri veren çok kapsamlı tecrübeye sahip bir kuruluştur. Dikey Mühendislik Ltd.Şti ‘ olarak amacımız sektördeki öncü konumumuzu devam ettirirken, genel faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımıza, üçüncü şahıslara, ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir.

Dikey Mühendislik Ltd. Şti. belirlenen bu hedeflere ulaşmak için insan sağlığını , iş güvenliği ,çevrenin korunmasını her zaman ön planda tutarak SEÇ Yönetim Sistemini faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

- SEÇ ile ilgili yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri ulusal ve uluslararası standartları takip ederek anlaşılması, uygulanması tüm çalışanların öncelikli görevi olacaktır.

- SEÇ Yönetim Sistemi sürekli izlenecek ve uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp sistem iyileştirilmeleri gerçekleştirilecektir.

- Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır.

- Şirket Çalışanlarına bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler verilecek ve çalışanların SEÇ yönetimine katılımlarını, katkılarını ve yeterliliklerini arttırmak için gayret edilecektir.

- Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı bireysel önerileri değerlendirilecek ve mevcut uygulamaları geliştirebileceği tespit edilenler hemen uygulamaya konulacaktır.

- Şirket faaliyetlerinde kullanılan makine, araç ve teçhizatların ilgili yönetmelik ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasının ve periyodik bakımlarının düzenli olarak yaptırılması sağlanacaktır.

- Çalışmalarımız sırasında meydana gelen olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale edilecek, çalışanların meslek hastalıkları veya yaranmaları durumunda ilk yardım ve tedavileri için gerekli önlemler alınacaktır.

- Doğal ve işletme kaynakları dikkatli ve verimli kullanılarak tasarruf sağlanacak ve atıkların azaltılıp geri kazanılması sağlanacaktır.

- Şirket faaliyetleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilecek doğaya, çevreye ve insana verilebilecek zararları en düşük seviyeye indirilmesi için projeler tasarlanıp ve uygulanacaktır.

- SEÇ yönetiminin uygulama performans ölçüm kriterleri belirlenecek ve belirlenen hedefler doğrultusunda SEÇ Yönetimi performansı analiz edilerek sonuçları periyodik olarak değerlendirilecektir.

Bu ilkeler doğrultusunda Dikey Mühendislik Ltd. Şti., güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sıfır tehlike & sıfır kaza ilkesini sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

100.000'in üzerinde memnun müşteri referansı ile açık ara lider
Referanslarımızdan Bazıları